Кредитен калкулатор

Изберете го кредитот за кој сакате да аплицирате

{{x| json}}

Износ од {{amountOptions.minValue|currency}} {{amountOptions.minValue|currency:"ЕУР "}}

Рок на отплата: {{periodOptions.minValue}} месец(и)

Вкупните месечни примања треба да се над {{(mortgage.monthlyPayment * 2)|currency}}
Фиксна каматна стапка за првите {{choosenProduct.TERM_FIX}} месеци:

{{choosenProduct.RATE}} %

Kаматна стапка за остаток на периодот:

{{choosenProduct.RATE_FIX}} %


Износ на месечна рата за првите {{choosenProduct.TERM_FIX}} месеци:

{{mortgage.monthlyPayment| currency}}

{{mortgage.monthlyPayment| currency:"ЕУР "}}

Износ на месечна рата за остаток од периодот:

{{mortgage.monthlyPayment2| currency}}

{{mortgage.monthlyPayment2| currency:"ЕУР "}}


Kаматна стапка:

{{choosenProduct.RATE}} %

Износ на месечна рата:

{{mortgage.monthlyPayment| currency}}

{{mortgage.monthlyPayment| currency:"ЕУР "}}


Трошоци за разгледување

{{choosenProduct.CHARGE_RAZGL|currency}}

{{choosenProduct.CHARGE_RAZGL|currency:"ЕУР "}}

Надомест за одобрување

{{choosenProduct.KOM_ANG_PER}} %


Вкупна камата:

{{mortgage.kamata| currency}}

{{mortgage.kamata| currency:"ЕУР "}}

Ефективна каматна стапка:

{{mortgage.eks}} %


Напомена: {{choosenProduct.NOTE}}
Сите информации за одбраниот кредит се објавени на следниот линк :